Vardagen med stomi - Tarmcancerboken | Amgen

4.3

VARDAGEN MED STOMI

Inför stomioperationen är det viktigt att du som ska få stomi och dina anhöriga får information om vad det innebär att leva med stomi. Din stomiterapeut ger mer riktad och detaljerad information om hur livet med ileo/kolostomi är. Ni pratar om skötsel, vilka påsar används, huden, kost, kläder, fritid, intimitet, hur får man sina stomipåsar, resor med mera.

EN NY KROPP

Efter operationen ser din kropp inte ut som tidigare, du har ett operationssår eller flera mindre sår beroende på vilken typ av kirurgi som gjorts, och du har en tarm som kommer ut på magen. Det kan vara svårt att acceptera sin nya kropp med missprydande ärr, stomipåse och att inte själv kunna styra och kontrollera sin tarm. ju snabbare du lär dig att sköta din stomi och vänja dig i din nya livssituation, desto snabbare kommer du in i din nya vardag. De allra flesta som opereras och får en stomi och som är i arbetsför ålder kan arbeta (om inte den onkologiska behandlingen gör att du måste vara sjukskriven). I de allra flesta fall fungerar vardagen med arbete eller pensionärsliv bra.

PLANERING

Precis som när man använder läkemedel måste du planera och ha med dig material till din stomi (även vid besök på sjukhus) om du måste byta påse.