Den första tiden med stomi - Tarmcancerboken | Amgen

4.1

DEN FÖRSTA TIDEN MED STOMI

Till en början är stomin lättblödande och svullen. Du kommer inte att få någon “signal” om trängning när tarmen ska tömma sig, den tömmer sig när det behövs.

KONTAKT MED STOMITERAPEUT

Om det är aktuellt med stomi i samband med din operation kommer du att få riktad information från din stomiterapeut. Information ges då bland annat om vilken typ av stomi du kommer få, hur skötseln går till, vad du kan äta och vilken påse som passar bäst. Under första tiden med stomi har du löpande kontakt med stomimottagningen.

CYTOSTATIKA PÅVERKAR DIN STOMI

Om du får cellgifter efter operationen, kan dessa påverka din stomi.

SVULLNAD AV STOMIN

Ibland förekommer det att stomin kan bli svullen när du får cellgifter. Du behöver då anpassa hålet i plattan/påsen så att det inte blir för trångt för stomin. Lika snabbt som svullnaden uppkommer, lika snabbt kan stomin minska i storlek igen. Det är inte farligt.

DIARRÉER

Tarmen kan reagera med diarré av olika cytostatika. Det här kan du göra om du får diarré:
  • Använd stoppande läkemedel. De finns som tablett, munsönderfallande och mixtur och gör störst nytta om man tar dem 30 minuter före måltid.
  • Ät fler gånger under dagen men mindre varje gång.
  • Tugga maten väl.
  • Se till att få i dig vätska, men drick inte mer än 1,5 liter per dag. Vätska driver på diarrén. Drick klunkvis så att tarmen hinner ta upp vätskan.
  • Minska mängden kaffe eftersom koffein skyndar på tarmpassagen.
» TIPS!
Det finns två regioner som har upphandlade stomiprodukter, Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län. Bor du i någon av dessa två regioner innebär det för dig som användare att du får det material du behöver till din stomi kostnadsfritt. I övriga landet får du e-recept på dina stomiprodukter vilka du sedan beställer på ditt apotek (högkostnadskortet för läkemedel gäller).

HUDEN

Om du genomgår cytostatikabehandling blir avföringen i din stomi ofta vattentunn och det flödar i stomin. Eftersom avföringen är enzymrik är den frätande. I de här fallen är hudvården runt stomin viktig. Vid minsta tecken på läckage eller sveda på huden måste påsen bytas för att minska risken för läckageskada.

VID TJOCKTARMSSTOMI

Om du har en tjocktarmsstomi och besväras av diarré kan det vara bra att ha en tömbar påse. Kontakta alltid din stomiterapeut för råd om du har hudproblem vid stomin.

VID TUNNTARMSSTOMI

Har du en tunntarmsstomi är det viktigt att ha kontroll på flödet från tarmen. Blir flödet för stort kan du förlora för mycket vätska och det kan bli aktuellt med behandling med vätskebehandling med dropp.
Prata alltid med din läkare, kontaktsjuksköterska eller stomiterapeut om du har problem med diarréer.