Förord

LILLA
TARMCANCERBOKEN LJUDBOK

Förord
I Lilla Tarmcancerboken kan man läsa om vägen genom sjukvården, om olika typer av behandlingar och hur man hanterar en stomi. Men boken är också tänkt att vara ett stöd genom sjukdomens alla stadier varför delar som rehabilitering, hur en kris fungerar och när livet närmar sig slutet också finns med samt en del för den som är närstående.
SWE-954-0323-80007 Mars 2023
Materialet är framtaget av Amgen AB i samarbete med:
MARIA ALBERTSSON Professor i onkologi
BÄRBEL JUNG Överläkare, Med Dr Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Linköping
ELSY-BRITT SCHILDT Överläkare, Med Dr Onkologiska kliniken och Strålningsfysik Länssjukhuset i Kalmar
KRISTINA BONDE Specialistläkare Onkologikliniken, Centralsjukhuset Karlstad
SANDRA SJÖSTRAND Specialistsjuksköterska Onkologi, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
ÅSA GUSTAFSSON Specialistsjuksköterska, stomiterapeut, Stomimottagningen Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping
FREDRIK HOPFGARTEN Patientrepresentant, Tarmcancergruppen, Mag-tarmförbundet

Good idea!
Click the mail icon and share this post with your friends and relatives!