Inledning - Tarmcancerboken | Amgen

INLEDNING

KORT OM TARMCANCER

Det sägs att det varje dag i varje människas kropp är någon cell som programmeras fel och därmed skulle kunna bli cancer. Den cellen identifieras dock snabbt som främmande av vårt intelligenta immunsystem. Ibland överlever dock den felprogrammerade cellen och delar sig på ett sätt som inte vanliga celler gör. Därmed har en osund celldelning inletts som är början till en manifest cancer.
Idag är cancer en folksjukdom som drabbar var tredje svensk någon gång i livet. Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen efter prostatacancer och bröstcancer. Varje år drabbas 6 000 svenskar av tjock- och ändtarmscancer. Tunntarmscancer är däremot en ovanlig typ av cancer som endast drabbar ett fåtal personer. Det finns olika typer av tumörer vid tunntarmscancer. I den här boken berörs enbart ADENOCARCINOMADENOCARCINOM
elakartad tumör som uppträder i körtelvävnad
.
Cancer är en del av ett naturligt åldrande men ökar i yngre åldrar. I de allra flesta fall är orsaken till sjukdomen dock oklar och det tycks till stor del vara en slump vem som har oturen att drabbas. För de allra flesta har orsaken till att man får tarmcancer en relativt liten koppling till ärftliga genetiska förändringar och då anses det mer troligt att livsstilsfaktorer spelar roll. Till livsstilsfaktorer räknas exempelvis kost, motion, övervikt och rökning.

TARMCANCER I SIFFROR

TJOCKTARMSCANCER (koloncancer) är en cancerform som drabbar cirka 4 000 svenskar varje år. Cancerformen är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Medianåldern för dem som insjuknar i tjocktarmscancer är 74 år och 90 procent är 60 år eller äldre.
ÄNDTARMSCANCER (rektalcancer) drabbar cirka 2 000 personer årligen i Sverige. Den är något vanligare bland män än hos kvinnor och medianåldern vid insjuknandet är 71 år. Det är relativt ovanligt att man drabbas av ändtarmscancer före 50 års ålder.
TUNNTARMSCANCER är en ovanlig cancerform. Under år 2016 diagnostiserades 75 personer i Sverige. De flesta av dem som drabbas är omkring 60 år.
Gemensamt för tarmcancer är att risken att insjukna ökar med stigande ålder. De flesta som insjuknar har fyllt 70 år. Cirka 5 procent av dem som drabbas av tjock och ändtarmscancer är under 50 år.