Stomi - Tarmcancerboken | Amgen

STOMI

I det här kapitlet kan du läsa om vad en stomi är, varför man får stomi och hur man får vardagen att fungera med en “påse på magen“. Det handlar om vad du kan äta och tips och råd om hur du kan hantera vardagliga situationer som stranden, att träffa en ny partner och när påsen “pruttar”.
Magnus berättar om hur han blev vän med sin stomi och om hur det är att leva med en stomi.

4.0

ATT LEVA MED PÅSE PÅ MAGEN

I vissa fall kan den tarmcancer du har medföra att du behöver en stomistomi
Tarmen läggs ut som en öppning på buken och vrängs ut och in som en polokrage.
. Stoma är grekiska och betyder mun eller öppning. Tarmen läggs ut som en öppning på buken. Den everteras vilket innebär att den vrängs ut och in som en polokrage och det som syns är alltså insidan av tarmen. Tarmen har inga nerver och är okänslig för smärta och beröring.

OLIKA TYPER AV STOMIER

Stomin kan vara tillfällig eller permanent, det beror på vilken diagnos du har och vilken typ av operation som gjorts. Beroende av vilken nivå av tarmen som är upplagd som en stomi varierar avföringskonsistensen, ju högre upp av tarmen (tunntarmen) desto lösare avföring, ju längre ner (tjocktarmen) desto fastare. Konsistensen på avföring har betydelse för vilken typ av stomipåse som ska användas.

KOLOSTOMI

Ibland sitter tumören långt ner på ändtarmen vilket medför att den kan vara svårt att ta bort utan att påverka din kontinens. Vanligen görs då en rektumamputation, vilket innebär att hela din ändtarm tas bort och att du blir hopsydd i stjärten. Du kommer då att få en permanent stomi, en tjocktarmsstomi (kolostomi). Att leva med en kolostomi innebär att du får ”lära om dina avföringsvanor”. Hädanefter kommer du att ha en påse på magen. När man har en kolostomi brukar avföringen ha en tjockare konsistens. Tarmen tömmer sig nu cirka 1–3 gånger/dag. Du byter din påse när det kommit cirka 1/3 avföring i den.

LOOPILEOSTOMI ÄR AVLASTANDE

Sitter tumören i tjocktarmen eller belägen högre upp i ändtarmen kan det ibland bli aktuellt med en avlastande tillfällig stomi för att hopkopplingen i tarmen ska kunna läka. Denna stomi brukar vara kvar i 3–6 månader. Den läggs dock inte ner under tiden du har pågående onkologisk behandling eftersom kroppen då har svårt att läka en ny hopkoppling av tarmen.