Förord - Tarmcancerboken | Amgen

FÖRORD

EN BOK TILL DIG SOM VÄNTAR

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i vårt land, något många inte känner till. Vägen till diagnos kan var krokig och kännas lång med mycket oro och ångest redan innan man påbörjat sin behandling. Vart vänder jag mig? Var söker jag kunskap? Tiden från att man söker på vårdcentralen, väntan på röntgen och tid till specialist, kan vara dagar som känns oändliga. Ofta känns allt lite enklare om man vet mer om sin sjukdom. Därför har vi gjort den här boken, för att Du på ett enkelt sätt ska kunna läsa om vad som händer längs vägen: utredning, behandling, rehabilitering och vägen tillbaka till Ditt friska liv och till Din vardag. Eller vad som händer om resan skulle ta en annan riktning.
Den här boken är till Er som väntar, som är under utredning eller behandling där varje dag kan kännas som en evighet. Här hittar Ni information om sjukdom, behandling, vanliga reaktioner som kommer hos de flesta, berättelser från andra med tarmcancer samt information om var man kan söka mer kunskap.
Vi hoppas att den här boken ska ge kunskap om tarmcancer men också hopp, tröst och stöd i en svår och prövande situation i livet.
MARIA ALBERTSSON
Professor i onkologi
Den här boken behöver inte läsas från pärm till pärm. Tanken är att du lika gärna kan börja läsa utifrån var du är just idag. Om du till exempel känner dig väldigt trött kan du börja läsa i kapitel 5 som handlar om cancerrehabilitering. Där finns ett stycke om trötthet/fatigue. Du hänvisas sedan vidare till närliggande ämnen och områden. Du kan följa hänvisningarna, läsa vad du behöver för stunden eller läsa boken i sin helhet från pärm till pärm – helt utifrån vad som passar dig bäst.