Uppföljning av behandling - Tarmcancerboken | Amgen

3.5

UPPFÖLJNING AV BEHANDLING

Det finns inga säkra vetenskapliga bevis för att tät uppföljning förbättrar överlevnaden för patienter som behandlats för tjocktarmscancer. Uppföljningen syftar till att upptäcka återfall eller nya tarmtumörer tidigt för att erbjuda behandling men också till att upptäcka och behandla komplikationer orsakade av behandlingen.
Det finns inga säkra vetenskapliga bevis för att tät uppföljning förbättrar överlevnaden för patienter som behandlats för tjocktarmscancer. Uppföljningen syftar till att upptäcka återfall eller nya tarmtumörer tidigt för att erbjuda behandling men också till att upptäcka och behandla komplikationer orsakade av behandlingen.