Bråck vid stomi - Tarmcancerboken | Amgen

4.4

BRÅCK VID STOMI

Stomibråck är en vanlig komplikation hos stomiopererade. Bråcket ser ut en utbuktning och kan variera i storlek. Utbuktningen kan bli större och göra att stomin får ett annat utseende och ibland medför det bandageringsproblem. Det är mer vanligt hos kolostomiopererade (tjocktarmsstomi) men förekommer även hos ileostomiopererade (tunntarmsstomi). Litteraturen visar att bråck förekommer i 5–50 procent men att endast 10–20 procent av dessa kräver operation. Endast extremt besvärliga bråck åtgärdas då risken är stor för nya bråck. Rådet till dig som är nyopererad är att vara försiktigt med tunga lyft och träning där bukmuskler används under de första tre månaderna. Ibland kommer bråcken trots att du varit försiktig. Vet du med dig att du ska anstränga bukmusklerna finns gördlar/fixeringsbälte att använda för att stödja bålen. Ibland kan det kännas bekvämare att bära någon form av stödbälte när man har bråck. Vilket som fungerar bäst är mycket individuellt och det är därför bra att träffa din stomiterapeut för att få råd om vilka alternativ som passar bäst.