Den nya samvaron - Tarmcancerboken | Amgen

8.2

DEN NYA SAMVARON

Försök att hålla fast vid det friska i livet, trots sjukdomen, och gör sådant tillsammans som ni tidigare tyckt om. Det kan vara skönt att glömma sjukdomen för en stund.

OMBYTTA ROLLER

I en parrelation kan rollerna förändras när ena parten blir svårt sjuk. Den som brukar vara den starka kanske nu är svag, den som brukade se till att saker blev gjorda kanske inte orkar. En tröst kan vara att förändringen oftast är tillfällig och att relationen kan stärkas av att ni uthärdar det svåra tillsammans.

FRUSTRATION

Du kanske känner dig frustrerad och arg på den som är sjuk. Att planer och drömmar gått i kras och att relationen nu är en annan kanske gör dig upprörd trots att du försöker att inte känna så. Försök att hitta ett sätt att kanalisera din frustration, till exempel en nära vän, kurator eller att skriva dagbok så att det inte går ut över den som är sjuk. Det viktiga är att du hittar ett sätt som fungerar för dig. Att känna frustration är normalt.

KOMMUNIKATION

För vissa kan det vara skönt att öppet prata om hur allt känns och hur det ska bli, men det är inte alltid det fungerar. Den som är sjuk kanske inte orkar och sluter sig i sitt skal eller så är det den närstående som vill ta dagen som den kommer och slippa se framåt. Försöka att respektera varandras viljor och ändå hitta ett sätt att mötas, om det går.
» TIPS!
Skriv ner någonstans det ni pratat om som känns viktigt att komma ihåg. Det kan vara mycket att hålla reda på senare och det kan vara skönt att ha allt antecknat. Det kan handla om praktiska saker att ordna, begravning, arv eller vad barnen ska få i julklapp.