Ordlista - Tarmcancerboken | Amgen

ORDLISTA

adjuvant behandling: När onkologisk behandling ges för att minska risken för återfall av sjukdomen.
agraff: Ibland används i stället för ”vanliga” stygn en slags häftklamrar som är av rostfritt stål eller titan.
anastomos: En ihopkoppling mellan två tarmändar. Den kan antingen sys med tråd eller utföras med staplerinstrument som kopplar ihop tarmen med titanklamrar.
antidiarroikum: Läkemedel som motverkar diarré.
benign: Godartad.
biverkning: Ej avsedd effekt.
biopsi: Vävnadsprov.
ct/dt: Skiktröntgen/Datortomografi.
dränering: En silikonslang anläggs vid operation för att dränera ut vätska. Ett dränage kan också anläggas med hjälp av röntgen för att i efterhand dränera bort vätska eller var som ansamlats efter operation.
epiduralbedövning: Bedövning med morfin och lokalbedövning i ryggen mellan ryggmärgens hinnor. Bedövningen verkar på de nerver som passerar i det område där narkosläkaren har lagt en tunn slang. Bedövningen ges kontinuerligt och du har också möjlighet att genom en knapptryckning få extradoser.
främre resektion: Operationsmetod för att ta bort tumörer som sitter i mellersta eller övre delen av ändtarmen. Tumör och en del av tarmen tas bort och tarmen kopplas ihop. För att skarven (hopkopplingen) ska läka gör man en tillfällig stomi.
intravenöst: Direkt in i blodet i en ven.
laparaskopisk operation: Titthålsoperation. Man går in vid naveln med en så kallad troakar i en port (ett smalt ihåligt instrument med backventil) och fyller buken med koldioxid vilket gör att man kan få insyn. En kamera införs (ofta i navelporten) och därefter introduceras ytterligare så många portar som behövs (ofta tre stycken) för att kunna arbeta med de långa laparoskopiinstrumenten.
malign: Elakartad.
mdk: (Multidiciplinär konferens) innebär att alla specialister som är engagerade i din cancersjukdom träffas och bidrar utifrån just sin expertis till att lägga upp en plan för din behandling. På en MDK kan till exempel kirurg, onkolog, röntgenläkare, patolog och kontaktsjuksköterska medverka.
metastaserad: Cancern har spridit sig till andra organ som nya tumörer (dottertumörer/metastaser).
mitos: Mitos kallas den process där en cell delar sig för att ge upphov till två nya celler.
mr: Magnetkameraundersökning.
multifaktoriell: Något som beror av flera orsaker, det vill säga att man måste tänka brett och inte bara rikta in sig på en orsak till problemet.
neoadjuvant: Antitumoral behandling som ges före operation.
nutritionsstatus: Beskriver kroppens näringsinnehåll som avspeglas i vikt och äggviteämneinnehåll.
onkolog: En onkolog är en läkare som är specialiserad på cancersjukdomar. Onkologen ordinerar cytostatika och andra mediciner mot tumören, ger strålbehandling och deltar i alla behandlingsrekommendationer via MDK.
operabel: Möjlig att operera.
pal: Patientansvarig läkare.
palliativ behandling: När behandling inte längre kan ges i ett botande syfte, utan ges för att bromsa sjukdomen och för att lindra symtom.
pas: Patientansvarig sjuksköterska.
patolog: En patolog undersöker och bedömer vävnad och vävnadsprover vid biopsi/operation och ställer diagnos.
pca: En metod där du själv kan administrera morfin efter operationen.
pet-ct: Skitkröntgen/datortomografi som även inkluderar en radioaktiv substans för att ge ytterligare information.
prognostisk kontra prediktiv faktor: En prognostisk faktor förutsäger sjukdomens naturalförlopp medan en prediktiv faktor förutsäger sjukdomens behandlingskänslighet.
progress av sjukdomen: Sjukdomen har tagit ny fart, vilket behöver hindras genom att återinsätta behandling.
radikalt: Att man lyckas operera bort all cancer vid det kirurgiska ingreppet.
rehabilitering: Åtgärder för att underlätta ett normalt fungerande liv.
stent: Ett metallnät format som en mjuk böjbar tub. Används för att hjälpa till att hålla något öppet, till exempel kan det placeras i gallgången för att vidga en förträngning.
stomi: Avföringen leds ut i en påse på magen.
symtom: Är ett kännetecken på eller yttring av något.
team: Kirurg, onkolog, kontaktsjuksköterska, sjukgymnast, dietist, kurator, undersköterska samt i samband med diagnos och operation radiolog och patolog.
tjocktarm: Tjocktarmens viktigaste funktion är att suga upp vätska ut maten vi får i oss.
urinvägskateter: En slang ur urinröret som mynnar ut i en påse i vilken urinen samlas upp.
vaginal stav: Används för att förhindra den sammanläkning i slidan som kan ske efter strålbehandling och operation. Staven är gjord i plast och finns i olika storlekar.
venkateter: En liten tunn plastslang som förs in i venen via en nål.