Framtiden - Tarmcancerboken | Amgen

5.3

FRAMTIDEN

Det är en spännande utveckling som väntar patienter och vårdgivare inom tarmcancer.

SCREENING

Det är inte obligatoriskt med screening. Men någon form av screening torde bli verklighet i en nära framtid. För närvarande genomförs screening inom ramen för ett forskningsprojekt. Man beräknas rädda 300 liv varje år genom att införa allmän screening och man hittar också cancer tidigare vilket förbättrar prognosen för patienter med tarmcancer.

KLINISKA STUDIER

Den kliniska forskningen går framåt sakta men säkert och den medicinska utvecklingen genererar en mängd nya läkemedel som man har möjlighet att testa inom ramen för kliniska studier. Via kliniska prövningsenheter kan man erbjuda patienterna nya läkemedel och inom GOF (Gastrointestinal Onkologisk Förening) strävar man efter att alla som vill, ska ha möjlighet att deltaga i de studier som pågår.

SKRÄDDARSYDD BEHANDLING

Idag finns det prognostiska och prediktiva faktorer. För att ta reda på dessa utför man specifika tester vilka kan göras redan vid diagnos. Med kunskap om dessa faktorer har man möjlighet att i högre utsträckning kunna skräddarsy behandlingen så att den blir så effektiv som möjligt för varje patient. Eftersom testerna ännu inte alltid är i rutinsjukvård kan du fråga din läkare om dessa gjorts för just dig.
» PROGNOSTISK KONTRA PREDIKTIV FAKTOR En prognostisk faktor förutsäger sjukdomens naturliga förlopp medan en prediktiv faktor förutsäger sjukdomens behandlingskänslighet. (RCC Syd) En prediktiv faktor är en eller flera egenskaper hos tumören som förutsäger effekt av behandling, ibland en viss specifik sådan.