Patientföreningarna - Tarmcancerboken | Amgen

PATIENTFÖRENING

MAGTARMFÖRBUNDET

Att drabbas av tarmcancer är omtumlande. Beskedet kan komma plötsligt och överraskande. Du kastas in i en karusell av läkare, sjuksköterskor och behandlingar som ofta är ganska tuffa. Hela tiden finns oron för hur det ska gå. Också du som är närstående till en person som insjuknar hamnar i en situation som medför stora påfrestningar och sorg.
Mag- och tarmförbundet är en ideell organisation som arbetar med alla sjukdomsdiagnoser som har med matsmältningsorganen att göra. Tarmcancer är en av de mest allvarliga.
Vårt mål är att alla tarmcancerpatienter i Sverige ska få den bästa tänkbara vården, den bästa möjliga rehabiliteringen och den bästa tänkbara livskvaliteten efter det att tarmcancern förhoppningsvis har botats. Vi sprider kunskap om våra medlemmars sjukdomserfarenheter till politiker, myndigheter och vården. I våra läns- och lokalföreningar kan du få stöd i din sjukdomsresa och genom vår lilla men viktiga Magtarmfond bidrar vi aktivt till forskningen kring tarmcancer och andra mag- och tarmsjukdomar.
Du är varmt välkommen att bli medlem hos oss. För det finns ett liv efter tarmcancer. Ett viktigt och rikt liv för dig och dina närstående!
» MEDLEMSKAP
Mer information om Mag- och tarmförbundet hittar du på vår hemsida: www.magotarm.se. Där kan du också anmäla dig som medlem. Det kostar 250 kr för ett års medlemskap och då får du vår medlemstidning Allt om mage 4 gånger per år samt möjlighet att delta i vårt föreningsliv.
PATIENTFÖRENING

ILCO TARM- URO- OCH STOMIFÖRBUNDET

Att ställas inför besked om tarmcancer kan vara omvälvande och livet blir kanske annorlunda än det var innan. Men det behöver inte bli sämre, många lever ett bra liv efter behandlingarna. Du har säkert många frågor som sjukvården kan svara på. Andra frågor behöver du kanske bolla med någon som har liknande erfarenheter. I den här nya vardagen kan det vara skönt att veta att du inte är ensam. Hos oss får medlemmar mötas och utbyta erfarenheter med personer i liknande situationer och ge varandra värdefulla råd samt stöd. Vi är många, många fler i samma situation som vill hjälpa och stötta varandra. Det är därför ILCO finns. Vi vet vad det betyder att få prata med andra som gått igenom liknande behandlingar och kanske blivit stomiopererade.
Vi arrangerar medlemsträffar med intressanta föreläsningar, vi förmedlar kunskap genom vår hemsida och ger ut diagnosspecifika broschyrer och vi har en egen medlemstidning som heter ILCO-magasinet. Dessutom har vi en mycket välbesökt Facebookgrupp. Vi har även utbildade stödpersoner som du enkelt kommer i kontakt med som har egen erfarenhet av situationen. Vi ansvarar också för ILCO-fonden som syftar till utveckling av vård- och rehabiliteringsmetoder för oss. Tillsammans kan vi påverka, sprida kunskap och bli starkare.
Vi finns här för dig som har tarmcancer – och dina närstående.
» MEDLEMSKAP
Du kan bli medlem genom www.ilco.nu.
Kontakta gärna vårt kansli: E-post: info@ilco.nu Tel: 08-546 40 520