Olika typer av tarmcancer - Tarmcancerboken | Amgen

OLIKA TYPER AV
TARMCANCER
I det här kapitlet kan du läsa om olika typer av tarmcancer; om tumören växer i tarmväggen, om sjukdomen har spridit sig eller om den har kommit tillbaka. Du hittar mer information om just den cancertyp du har och vad som är specifikt för den när det gäller behandling, hur livet kan påverkas och hur du kan få hjälp.
I den är filmen berättar några av författarna till Tarmcancerboken om olika typer av tarmcancer.

1.0

OLIKA TYPER AV TARMCANCER

När du fått din diagnos följer en noggrann röntgendiagnostik för att stadieindela tumören. Det innebär att man tar hänsyn till primärtumörens storlek, om spridning finns till lymfkörtlar och om det finns metastaser, det vill säga dottertumörer, i andra organ. Den vanligaste spridningen är till lymfkörtlar (lymfogen spridning) samt till lever och lunga, det vill säga spridning via blodet (hematogen spridning). Utifrån informationen vid stadieindelningen kan man göra en plan för din behandling. De flesta tarmcancrar som upptäcks tidigt kan botas och i vissa fall även de som upptäcks i ett senare stadium. Men det finns inga garantier åt något håll. Cancer är en sjukdom med lika många ansikten som individer. Därför har vi valt att inte skriva om prognos i den här boken. Detta för att det är så individuellt hur sjukdomen yttrar sig – om man har andra sjukdomar, vilken fysisk form man var i när man blev sjuk, om man drabbas av komplikationer och så vidare – att du inte har någon större nytta av siffor eller procentsatser när det gäller prognosen för just din sjukdom.
stadier
» (I) Tumören sitter i tarmväggen (lokaliserad cancer)
» (II) Tumören har vuxit igenom tarmväggen (lokaliserad cancer)
» (III) Tumören har spridit sig till närliggande lymfkörtlar (lokalt avancerad cancer)
» (IV) Tumören har spridit sig till andra delar av kroppen och bildat metastaser och/eller vuxit över till intilliggande organ (spridd cancer)