Att få avlastning - Tarmcancerboken | Amgen

8.1

ATT FÅ AVLASTNING

Avlastning kan vara det andningshål de närstående behöver för att hämta kraft för att orka lite till. Försök se till vad du själv behöver för att orka stötta och hjälpa den som är sjuk. Det kanske är en hel natts sömn, att hinna träna, promenera, fika med en vän. Det är viktigt att du får fylla på med energi för att orka med. Använd de möjligheter som finns.

AVLASTNING FRÅN SAMHÄLLET

Avlastning kan innebära att den sjuke för en kortare tid kan erbjudas boende på ett korttidshem. Korttidsvistelsen kan vara tillfällig eller återkommande. Avlastning kan också utgöras av avlösning som den närstående behöver för att kunna koppla av eller för att uträtta ärenden. Det är då hemtjänstens personal som står för avlösningen. Prata med biståndshandläggaren i din kommun om vad som gäller där du bor.

AVLASTNING FRÅN PERSONER I OMGIVNINGEN

Avlastning kan du också få från vänner, grannar, kollegor och andra i omgivningen. Folk vill gärna hjälpa till men vet ofta inte hur. Våga be om hjälp och var tydlig med vilken typ av hjälp du behöver. Om det finns barn i familjen kanske någon kan hjälpa till att skjutsa till aktiviteter, hjälpa till med middag eller att läsa läxor.