Vård vid livets slut - Tarmcancerboken | Amgen

KATRIN
47 år
(LEVDE 10 ÅR MED KRONISK CANCER)
“Jag avskyr cancern. Jag är rädd för den, skräckslagen. Den hämmar och begränsar mig. Den tär på mitt äktenskap. Den förstör mina barns barndomstid. Den fördärvar ekonomin. Men det finns så många njutningar i livet trots cancern. Först och främst min man som bär mig igenom svårigheterna, sen barnen, släkten, vännerna. Ja människor runt mig, det är de som gör mig lycklig. Med sin kärlek tvingar de mig att överleva, tröstar mig när jag förtvivlar, hjälper mig när jag är svag och sjuk. Med sin kärlek får de mig att ta nya tag och reser mig när jag fallit.
Jag känner mig som ett levande bevis på att kärlek är det mest betydelsefulla i livet. I inget annat finner man en sådan otrolig kraft. Utan denna kärlek som jag genomsyras av hade jag inte levt så många år med min cancer. Livet är ljuvligt och jag är glad och tacksam så länge jag får njuta av det.”