Labbprover - Tarmcancerboken | Amgen

LABBPROVER

Prov Förklaring Enhet
Hemoglobin (Hb) Nivån av röda blodkroppar (erytrocyter) g/l
LPK Nivån av vita blodkroppar (leukocyter) × 109/l
Neutrofila granulocyter ivån av den typ av vita blodkroppar som är viktigast som skydd mot bakteriella infektioner × 109/l
TPK Nivån av blodplättar (trombocyter) vilka är viktiga för att minska blödningsrisken × 109/l
Kreatinin Stiger vid nedsatt njurfunktion µmol/l
Ca Kalcium µmol/l
CEA carcinoembryonalt antigen, tumörmarkör, kan vara förhöjd vid aktiv sjukdom µg/l
Ca 19-9 Tumörmarkör, kan vara förhöjd vid aktiv sjukdom µg/l
Albumin Kroppsäggvita, kan vara sänkt vid utbredd sjukdom g/l
Bilirubin* mått på leverfunktionen, stiger vid nedsatt leverfunktion µkat/l
ASAT mått på leverfunktionen, stiger vid nedsatt leverfunktion µkat/l
ALAT mått på leverfunktionen, stiger vid nedsatt leverfunktion µkat/l
LD mått på leverfunktionen, stiger vid nedsatt leverfunktion µkat/l
S-ALP mått på leverfunktionen, stiger vid nedsatt leverfunktion µkat/l