Onkologisk behandling - Tarmcancerboken | Amgen

Vårt samliv har naturligtvis tagit stryk även om närheten finns kvar. Vi ryker oftare ihop och irriterar oss lättare på varandra än tidigare och det är väl en naturlig del då vi båda påverkats psykiskt av sjukdomen samtidigt som vi är mer rädda om varandra.
Barbro, 72 år (anhörig)