Avstå behandling - Tarmcancerboken | Amgen

3.4

AVSTÅ BEHANDLING

All behandling som vården erbjuder dig som patient är baserad på resultat från undersökningar som gjorts (exempelvis blodprover och olika röntgenundersökningar) samt på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är alltså vad man från vårdens sida anser vara den bästa behandlingen för din specifika tarmcancersjukdom. Men det är rekommendationer. Det innebär att det alltid är du som bestämmer om du vill ha den behandling som erbjuds eller om du vill ha möjlighet att tillfråga en annan klinik – så kallad second opinion.
Det är ovanligt att patienter avstår aktiv botande behandling, men det förekommer. Vårdgivaren måste ha respekt för patientens val i alla lägen. Det kan skapa frustration hos vårdgivaren om en patient avstår en aktiv botande behandling och i stället reser utomlands för behandling av experimentell karaktär, men det är patientens val. Den svenska sjukvården betalar dock inte detta utan det får man i så fall själv bekosta. Den dagen patienten önskar behandling igen inom ramen för den svenska sjukvården, finns vården alltid till patientens förfogande.
Det är viktigt att du får den information du behöver från vården för att fatta beslut utifrån de faktiska omständigheter som finns. En del patienter får kloka råd om alternativa behandlingar från vänner och närstående. Trots att det sker i all välmening kan det många gånger snarare skapa frustration än att vara till hjälp för den som är sjuk. Prata med din läkare om du har funderingar kring alternativ behandling, hälsokost och dylikt. Tillsammans kan ni resonera kring olika alternativ och du kan få hjälp att ta beslut. Läkaren kan även avråda dig i de fall som den alternativa behandlingen kan vara olämplig.