Så fungerar krisen - Tarmcancerboken | Amgen

6.0

SÅ FUNGERAR KRISEN

Att drabbas av en traumatisk kris är en normal reaktion på en svår situation som exempelvis en skilsmässa, ekonomiska bekymmer, att bli av med jobbet, att någon i ens närhet går bort eller om man själv drabbas av en svår sjukdom som cancer. En kris brukar utlösas av att man drabbas av något man inte kan påverka och som man inte har någon erfarenhet av eller strategi för att hantera. Den kan också utlösas av en plötslig händelse eller en förändring. Kriser ser olika ut hos olika personer och det som utlöser en kris hos den en individen behöver inte utlösa en kris hos en annan. Krisens förlopp brukar däremot följa samma mönster och delas in i fyra faser.
Krisens fyra faser kan gå in i varandra och ibland kan man backa tillbaka till en tidigare fas. Men genom att förstå de här faserna, kan man lättare förstå sina egna eller en närståendes reaktioner.

CHOCKFASEN

Krisen brukar starta med någon form av chockfas, men behöver inte vara så. Den här fasen är kort och brukar vara under några sekunder upp till en vecka. Ibland varar den betydligt längre. När man är i chockfasen kan man ofta bli blockerad och känna en overklighetskänsla, man kan ha svårt att känslomässigt ta in vad som har hänt. Det är en överlevnadsstrategi som gör att man kan tänka och handla adekvat för att hantera den svåra situation man hamnat i. Skulle man direkt acceptera verkligheten, skulle det kunna leda till att man totalt överväldigas av psykisk smärta och ångest. Man kan ha svårt att ta till sig information och att minnas vad som hänt efter det som utlöst chocken (exempelvis sjukdomsbeskedet). En del ser samlade ut på ytan men inombords kan det råda totalt kaos. Reaktionerna ser olika ut mellan olika individer och det finns ingen reaktion som är mer rätt än någon annan.

REAKTIONSFASEN

När man börjar möta vad som hänt och släppa in verkligheten, har man gått över i reaktionsfasen. Fasen varar under några månader och kan pågå i upp till ett år. I den här fasen börjar man förstå vad som hänt och reagera på det, ofta överväldigad av starka känslor. Man kan känna ilska, rädsla, skuld och sorg. Det är vanligt att man frågar sig varför det hänt just mig och upplever en känsla av orättvisa. Man försöker hitta en mening i vad som hänt och frågar sig om man kunnat göra något annorlunda. Hur än illa man tycker om det som hänt, behöver man acceptera det för att kunna gå vidare. Chockfasen och reaktionsfasen kallas tillsammans för den akuta fasen.

BEARBETNINGSFASEN

I den här fasen accepterar man det som har hänt och att det är något man får leva med. Man kan svänga mellan olika känslor och det kanske kommer perioder då allt känns som vanligt igen. De starka reaktionerna börjar avta. Livet börjar komma tillbaka och man kanske återupptar aktiviteter och kanske börjar se framåt igen. Helt plötsligt känner man doften av blommor eller hör ljudet av vågorna, något som varit borta under en tid då man varit blockerad av krisen.

NYORIENTERINGSFASEN

Det som var en chock från början blir ett minne och man accepterar att det är så. Man återvänder till ett normalt liv. Självkänslan är återupprättad och man är en erfarenhet rikare. Men fortfarande kan starka känslor aktiveras om något inträffar som påminner om det som utlöste krisen. Den här fasen har inget slut.
faser