Omgivningen - Tarmcancerboken | Amgen

6.4

OMGIVNINGEN

Människor i din omgivning vill veta hur du mår, hjälpa och vill dig väl. Men du kanske inte orkar ha kontakt med alla de här personerna just nu. Du behöver rikta din energi på att hantera sjukdomen med allt vad det innebär och inte agera informationscentral. Det viktigt att du är tydlig med hur du vill ha det. Vad vill du att folk ska få veta om att du är sjuk och hur vill du att det ska kommuniceras? Du kan till exempel utse några personer som kan informera andra, skapa en sluten grupp på något forum/sociala medier där du berättar hur läget är, skapa en blogg eller liknande. Försök att lägga din energi på rätt saker – det vill säga det du behöver för ditt välbefinnande och för att orka med de behandlingar och den psykiska påfrestning du genomgår.

NÄR OMGIVNINGEN VIKER UNDAN

Patienter med kronisk sjukdom beskriver inte sällan att de upplever att grannar, vänner och arbetskamrater tittar i smyg på dem, att de försvinner eller till och med gömmer sig bakom grönsaksdisken på Ica när du handlar eller hur de snabbt går till kassan när du kommer in i butiken. Grannen i huset bredvid går in när du går ut och vänner slutar att höra av sig. Detta beteende beror sannolikt mer på rädslan hos dem för cancersjukdom och allt som den för med sig, än på dig. I denna situation kan också nya vänner stå för dörren. Den man minst väntade sig skulle höra av sig står plötsligt där och visar sig ha ett stort hjärta, full av kloka råd och en stor famn. De vänner som försvinner kan man nog avvara. En del upplever att det är lättare att förhålla sig till personer i sin omgivning om de själva är transparenta och öppna om sin sjukdom. Det kan göra det lättare för andra att veta hur de ska bete sig när de möter dig eller när de vill höra av sig. Men att vara öppen kräver mod och styrka – något man kanske inte alls har just då.